Vi trenger deg !!

Den 9. mars er det årsmøte i Salhus Turn og IL. Idrettslaget drives på dugnadsbasis, dvs at vi er avhengig av at folk er villig til å påta seg verv for en periode slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. I forbindelse med årsmøte skal det velges inn nye medlemmer i både håndball- og turngruppen.

Vi er på jakt etter deg som kan tenke deg å gjøre en innsats ved å ofre noen timer i måneden for idrettslaget slik at både barn, ungdom og voksne kan få et godt tilbud. Meld deg til tjeneste ved å kontakte Morten Holm på e-post:morten.holm@harding.no eller mobil 941 94 116.

Se henvendelsen fra valgkomiteen i sin helhet ved å trykke her