Vårt nye æresmedlem – Turi Tvedt

På juleoppvisningen søndag 8. desember i Åsanehallen ble vår kjære Turi Tvedt utnevnt til æresmedlem av Salhus Turn- og Idrettslag.

Turi kom til Salhus Turn rundt 1973. Hun var en viktig person da Salhus Turn ekspanderte og startet turnpartier på Mjølkeråen skole. Turi har trent barn, ungdom og voksne. I en lang periode var hun trener på herretrimmen på Salhus skole om mandagen. De siste årene har Turi hatt ansvar for seniortrimmen i Salhushallen. Dette er blitt et kjent og kjært tilbud for mange, og det svettes godt hver onsdag formiddag takket være Turi. 

I tillegg til å være en aktiv trener har Turi også bidratt i det administrative arbeidet i og rundt idrettslaget. Hun har vært styremedlem i hovedlaget, vært medlem og leder i turngruppen i en flere perioder. Hun har representert Salhus Turn i Hordaland Gymnastikk og Turnkret, i både Utdannings- og Gymnastikkutvalget.

Turi har alltid bidratt når vi har små og store arrangement og sier aldri nei når vi spør om hjelp.

Fremdeles er Turi aktiv på mange av lagets trimpartier.  Turi har deltatt på mange krets- og landsturnstevner og er fremdeles en ivrig stevnedeltaker.

Det er ikke tvil om at dette æresmedlemskapet i Salhus Turn- og Idrettslaget er vel fortjent. Vi gratulerer så mye!!