trampett

Ungdomspartier fra 10 år

Vi har stor pågang på våre partier så husk å melde på elektronisk før oppmøte på partiet. Oppmøte vil ikke alene sikre barnet plass, en må også melde seg på.

Det kan du gjøre her. ( nye medlemmer).

Gamle medlemmer bruker tidligere tilsendt brukernavn og passord for å endre parti

 

Barn / Ungdom 10 -16 år.

Salhus Skule:
Tirsdag kl 1700 – 1800   Turnmix  10- 16 år
Torsdag kl 1900 – 2000  Trampett Matte 10 -13 år
 
Mjølkeråen skole:
Tirsdag kl 1800-1900  Turnmix 10 – 16 år 
Fredag kl  1800-1900  Trampett Matte 10 – 13 år
 
Flaktveithallen
Fredag kl  1900-2000 Trampett Matte  10 – 13 år
 
Salhushallen
Onsdag kl  1830-1830 Funk Street Dance  10 – 16 år
 

TURNMIX

Et kjekt parti for de som ønsker å turne uten å delta på konkurranser.

Her har de grunntrening i matte, trampett, kasse, balanse, akrobratikk

Deltar på samlinger og turnstevner. Her driver en ikke bare med turn, så dersom en ønsker bare å turne matte og trampett – så må en melde seg på ett av våre andre partier.

 TRAMPETT MATTE

Et parti med hovedvekt på matte og trampett.

Ved dette partier deltar en på samlinger og turnstevner.

 

Hvis ditt barn ønsker mer utfordringer så har vi våre konkurransepartier

Troppsturn Aspirant 9-10 år

Troppsturn Rekrutt 11 – 12 år

Troppsturn Junior  13 – 16 år

Ta kontakt med turngruppen dersom dere har lyst til å vite mer.

Kontakt : turn@salhusturn.no

Oppdatert 22.02.2016

 trampett