Informasjon om kretsmesterskap i troppsgymnastikk 25. nov

Tid for fremmøte vil hovedinstruktør gi.
Rekruttene
Treningsstart kl 13:57
Konkurranstart kl 14:45
Premieutdeling kl 15:45

Juniorene
Treningsstart kl 16:00
Konkurranstart kl 17:15
Premieutdeling kl 18:30

Mer informasjon fra arrangør. Trykk her