Informasjon om kretskonkurranse i troppsgymnastikk 28 . okt

Tid for fremmøte vil hovedinstruktør gi.
Rekruttene
Treningsstart kl 11:50
Konkurranstart kl 13:00
Premieutdeling kl 14:45

Juniorene
Treningsstart kl 15:15
Konkurranstart kl 16:30
Premieutdeling kl 18:00

Mer informasjon fra arrangør. Trykk her