Treningstider vår 2013

Treningstider for vårsesongen.

OBS:
Nytt parti for ungdom: 
Med dette partiet ønsker vi å tilby ungdom målrettede øvingsformer som er med å utvikle grunnlegende idrettslige ferdigheter, kvaliteter og egenskaper som påvirker din kapasitet i en ønsket idrett. Vårt motto er at grunnlaget legges i gym og turn!! Det vil i tillegg være fokus på øvelser i matte, hopp og trampett og bygger på SALTO (Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning)

Klikk her for treningstider

Klikk her for påmeldingsskjema – barn/ungdom

Klikk her for påmeldingsskjema – voksne

Informasjonsskriv om vårsesongen