Trening i Flaktveithallen

Det er kommet inn en feil i folderen med treningstider.

I Flaktveithallen om mandagen er treningstidene:
kl. 18.00-19.30 for de som er født 2005-2007
kl. 18.30-20.00 for de som er født fra 2001-2004

Ønsker alle vell møtt til ny sesong.