Trenere

Håndballgruppen kan kontaktes på: salhushaandball@gmail.com. Svar blir gitt i løpet av max 5 virkedager.

Lilly og Berte Ekroll
Lag:
Jenter 2008 og 2009
Mobil: 99 73 49 79

Vibeke Knudsen
Lag:
Jenter 2006
Mobil: 92 23 09 35

Jeanette Meyer
Lag:
Jenter 2007
Mobil: 41 53 95 21

Vibeke Knudsen
Lag:
Damelag 6 divisjon som trener i Åstveithallen tirsdag og torsdag
Mini Mixlag for 1 klasse som trener hver onsdag i gymsalen ved Mjølkeråen ungdomsskole
Mini Mixlag for 1 klasse som trener hver onsdag i gymsalen ved Hordvik barneskole

Ta kontakt med sportslig leder Vibeke Knudsen eller send spørsmål til salhushaandball@gmail.com