Trener 1 kompetanse

Turngruppen vil gratulere Reidun Bakke med trener 1 kompetanse i troppsgymnastikk Smiler. Reidun bestod avsluttende eksamen rett før nytt år.

For tiden er Reidun trener for rekrutter.