Streiken og hvordan det påvirker avslutningen på sesongen

 Idrettsanlegg, svømmehaller og sjøbad: Alle kommunale idrettsbygg som er under forvaltning og drift av Idrettsservice vil bli holdt stengt fra og med tirsdag 29. mai om det fortsatt er streik. Dette gjelder svømmeanlegg, flerbrukshaller og garderobebygg. All drift av åpne utendørs idrettsanlegg innstilles. Lukkede anlegg holdes stengt.
Det blir også redusert bruk av idrettsanlegg som forvaltes av byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) – se informasjon om hvilke skoler som holdes stengt pga. streiken.
Fysak Allaktivitetshus holdes åpent.

Åsanehallen er kommunalt drevet og slik det ser ut nå vil vi ikke få lov å trene onsdag 30. mai.

Stord kommune er ikke påvirket av streiken.

Stord kommjune har ikke fått streikevarsel, og foreløpig ikke påvirket av streiken i kommunal sektor. Ved Stord videregående skole, som er underlagt Hordaland Fylkeskommine, vil noen av de ansatte bli tatt ut i streik fra 29. mai. Dette er renhold, kontortilsette og vaktmester.

Salhus Turn har vært i kontakt med turnkretsen for å høre om Gymfest i Vest på Stord som arrangeres til helgen blir påvirket, men ennå ikke fått noe svar. Intet svar er posotivt svar. Vi prøver å holde dere opptatt på nettsiden vår.