STREIK – Zumba-timen på Mjølkeråen skole

Den planlagte Zumba-timen til Mette M på Mjølkeråen skole mandag 4. juni vil ikke kunne gjennomføres dersom streiken fortsetter.

Følg med på siden vår-