Stilling ledig

Vi trenger hjelp!
Kunne du tenke deg å bli instruktør?
En av våre hovedinstruktører skal gi seg til våren.
Vi har derfor behov for voksne instruktører (over 18-20 år) som kan ha hovedansvaret på treningen.

Du trenger ikke nødvendigvis å ha turnbakgrunn for å ha ansvar på de partiene med de yngste barna. Selvsagt positivt om du har det, men erfaring med barn er viktigst.

Hovedoppgaven vil være å planlegge opplegg til timene og gjennomføre treningstimen.

Ved de aller fleste partiene er det med erfarne hjelpeinstruktører.
Du vil få tilbud om kurs gjennom turnkretsen hver vår og høst.
Vi har også internkurs med førstehjelp og teknikktrening.
Vi håper der er en mamma, en pappa eller noen andre du kanskje kjenner som kunne tenke seg å hjelpe til en time eller to i uken. Kanskje du likevel sitter i garderoben og venter mens ditt barn er inne i salen og turner? Da kan du kanskje heller være med på partiet som instruktør?
Alle våre instruktører får lønn for arbeidet de gjør.
Følgende partier trenger vi instruktør til:
Gymlek 5 – 6 år                           Salhus Skule                      mandag kl 1700 – 1800
Idrettens Grunnstige 7-9 år         Salhus Skule                         mandag kl 1800 – 1900
Idrettens Grunnstige 7-9 år         Mjølkeråen S                        tirsdag kl 1700 – 1800 
SALTO 10 – 16 år*                        Mjølkeråen S                        tirsdag kl 1800 – 1900
Troppsturn 7-9 år**                     Salhus S                               torsdag kl 1800-1900
Troppsturn 10 -13 år**                 Salhus S                               torsdag kl 1900-2000
Troppsturn 7-9 år*                       Mjølkeråen S                        fredag  kl 1700-1800
Troppsturn 10-13 år*                    Mjølkeråen S                       fredag kl 1800 – 1900
*Her trenger vi Hovedinstruktør med noe turn erfaring.
** Her trenger vi Hjelpeinstruktør
Ta gjerne kontakt med oss på epost turn@salhusturn.no

Med vennlig hilsen
Salhus Turn & IL, turnstyret