SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 13. MARS 2018

LOGO-REN

Til medlemmer i Salhus Turn & Idrettslag      06.03.2018

Sakliste for årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.02.2018.

Årsmøtet avholdes den 13.03.2018 klokken 19:00 på Trikotasjefabrikkens lokaler i Salhus.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av:

 1. Dirigent
 2. Sekretær
 3. 2 av årsmøtets representanter til å signering av protokoll

Sak 4: Idrettslagets årsberetninger:

 1. Hovedstyret
 2. Håndballgruppen
 3. Turngruppen

Sak 5: Idrettslagets regnskap 2017

Sak 6: Behandle forslag og saker

Ingen innkomne saker

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Idrettslagets budsjett 2018

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg av medlemmer i:

 1. Hovedstyret
 2. Turn Styret
 3. Håndball styret
 4. Diplomkomiteen
 5. Representantskapet i Salhushallen
 6. Revisor
 7. Valgkomitee

Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Salhus Turn & Idrettslag