Påmelding turn

Trykk HER for å registrer deg som nytt medlem og melde deg på våre partier.

Vi åpner for påmelding i midten av desember.

Våre partier vår 2018

 

Dugnad.
Gymlek vil få en bakeliste ved vår- og juleoppvisning.

Våre gymnaster ved troppsturn rekrutt/junior/senior settes opp på en riggeliste i Åsanehallen. Dette gjøres av kontaktperson for partiene. Jobben består i å sette ut/inn apparater før/etter trening.

Prøvetid!
Vi har 3 ukers prøvetid, ved avmelding etter dette vil det måtte betales full kontigent.

Avmelding!
Dersom du ønsker å melde deg av påmeldt parti gjøres dette ved å sende epost til turn@salhusturn.no

Problemer send epost til turn@salhusturn.no