Påmelding turn

Trykk HER for å registrer deg som nytt medlem og melde deg på våre partier.

Vi åpner for påmelding i midten av desember.

Våre partier vår 2020

 

BARN 1 – 9 ÅR
Gymlek Foreldre og barn 1-3 år
Gymlek 4-5 år
Dans 6-9 år
Turnstigen 7-8 år
Turnstigen 8-9 år
Trampett Matte 7-9 år
Trampett/Airtrack 7-8 år

UNGDOM 10 – 16 ÅR

Dans 10-14 år
Trampett Airtrack 9-11 år
Trampett Airtrack 12 ?
Trampett Matte 10-13 år
Turnmix 10-16 år
Tropp Bredde 10-16 år

TRIMPARTI VOKSNE
GymX Aerobic
GymX Tabata
GymX Styrke/Sirkel.
GymX Senior
GymX Ballspill
GymX Zumba
GymX Yoga
GymX FIT

KONKURRANSEGRENER

Tropp Knøtte 7-8 år
Tropp Aspirant 9-10 år

Tropp Rekrutt 11-13 år
Tropp Junior  14-16 år

Dugnad.
Gymlek vil få en bakeliste ved vår- og juleoppvisning.

Våre gymnaster ved troppsturn rekrutt/junior/senior settes opp på en riggeliste i Åsanehallen. Dette gjøres av kontaktperson for partiene. Jobben består i å sette ut/inn apparater før/etter trening.

Prøvetid!
Vi har 2 prøvetimer pr parti, ved avmelding etter dette vil det måtte betales full kontigent.

Avmelding!
Dersom du ønsker å melde deg av påmeldt parti gjøres dette ved å sende epost til turn@salhusturn.no

Problemer send epost til turn@salhusturn.no