Medlemsavgiften er todelt – medlemskontigent til hovedlaget og
treningsavgift til den enkelte gruppe (turn el. håndball).

 

 

Medlemskontigent pr. år:

Voksne Kr. 100,- Barn / Ungdom under 18 år Kr. 100,-

Treningsavgift pr.  halvår

Voksne/GymX parti Kr. 700,-

Kan delta på flere parti

Barn / Ungdom under 18 år Kr. 475,-

Kan delta på flere parti

 

NB: Troppsturn har egen treningsavgift
#

Ved påmelding til våre partier vil det bli sendt ut faktura til registrert epost, fakturagebyr kr. 20,- tillegges.

#

Påmelding kan gjøres her