Pris turn

MEDLEMSAVGIFTEN ER TODELT – MEDLEMSKONTIGENT TIL HOVEDLAGET OG
TRENINGSAVGIFT TIL DEN ENKELTE GRUPPE (TURN EL. HÅNDBALL).
Medlemskontigent pr. år:
Voksne Kr. 100,- Barn / Ungdom under 18 år Kr. 100,-
Treningsavgift pr.  halvår
Voksne/GymX parti Kr. 700,-Kan delta på flere parti Barn / Ungdom under 18 år Kr. 475,-Kan delta på flere parti

 

NB: Troppsturn har egen treningsavgift, se under
#
Ved påmelding til våre partier vil det bli sendt ut faktura til registrert epost, fakturagebyr kr. 20,- tillegges.
#
PÅMELDING KAN GJØRES HER

Troppsturn aspirant 9-10 år Kr. 750,-  (fra 9 år) (to dager i uken)
Troppsturn rekrutt 11-13 år Kr. 1150,- ( tre dager per uke)  (inkl FlipZone kr 1650,-)
Troppsturn junior 14–16 år  Kr. 1250,- ( tre dager per uke) (inkl FlipZone kr  1750,-)
Troppsturn senior 17 –        Kr. 1250,- ( tre dager per uke) (inkl FlipZone kr  1750,-)

Fra høsten 2018 vil det blir en økning i treningsavgiften på kr 500,- for rekrutt, junior og seniorer som ønsker å delta på trening på FlipZone.

Inkludert i kontingenten er forsikring – NIF les mer her (pdf).

** Ikke gyldig før kontigenten er betalt.

Konkurranselisens:

De av våre gymnaster som deltar på troppsturnpartiene våre må også betale en konkurranselisens. Denne fakturaen sendes fra Norges Gymnastikk og Turnforbund en gang i året. Dette er også en forsikring knyttet til konkurranseaktivitetet til forbundet.

10-12 år Kr 200,- per år
13 år -> Kr. 500,- per år