Pris håndball

Alle våre medlemmer må betale medlemsavgift, treningsavgift og et administrativt gebyr. I tillegg til dette må alle spillere betale lisens fra januar det året de fyller 13 år. Faktura utstedes i januar og september på e-mail som er oppgitt under registrering.

Medlemsavgift
Barn / Ungdom under 18 år Kr. 100
Voksne over 18 år Kr. 100

Treningsavgift
Barn / Ungdom under 18 år Kr. 300
Voksne over 18 år Kr. 735

Administrativt gebyr
Administrativt gebyr Kr. 20

Håndballgruppen er en del av Salhus Turn og Idrettslag og er pålagt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund å bruke en elektronisk løsning for registrering og oppfølging av medlemmer, kontigent og annen relevant info. Det vil derfor bli ilagt et administrativt gebyr på alle faktura for kontigent som følge av denne bruk. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Salhus Turn og Idrettslag får tilbake 25% av det administrative gebyret.

OBS: KONSEKVENS AV Å IKKE BETALE KONTIGENTOG EVENTUELL LISENS INNEN BETALINGSFRIST
Spilleren vil ikke få delta i kamper da spilleren mangler forsikring. I tillegg vil klubben vil få bot dersom ett lag har med en spiller som ikke har betalt kontigent innen betalingsfristens utløp.

PRØVETID
Det er 3 ukers prøvetid, ved avmelding etter dette vil det måtte betales full kontigent.

AVMELDING
Dersom en ønsker å melde seg av påmeldt parti gjøres dette ved å sende epost til: salhushaandball@gmail.com