Politiattest

Bakgrunn:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

Det er hovedstyret i Salhus Turn og Idrettslag som har ansvaret for håndtering av politiattester. Den ansvarlige er Caroline Vigeland, mob. 905 13 747 eller e-post: carolinev_16@hotmail.com.

Det er hovedstyret sin oppgave å informere de aktuelle personene om at de må ha politiattest. Søknaden må undertegnes av søkeren og den ansvarlige i hovedstyret. Den ansvarlige i styret sender søknaden til politiet. Attesten sendes fra polititet til den aktuelle søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise den til Trygve Johannesen. Den ansvarlige i hovedstyret skal lagre informasjon om hvem som er avkrevd politiattest, at attesten er framvist og dato for fremvisningen. Søker skal selv beholde attesten. 

Mer informasjon finner en på www.nif.no.