Partiet Gymlek 5-6 år på Mjølkeråen skole er fullt

Det er nå så mange gymnaster på Gymlek 5-6 år på Mjølkeråen skole om onsdagen fra kl 18-19 at vi ser det nødvendig å sette en foreløpig stopp for nye utøvere på partiet. Det er mulig å sette seg på venteliste dersom det er ønskelig ved å sende en e-post til turn@salhusturn.no.

Turngruppen minner på om at vi fremdeles har et tilbud for Gymlek 3-6 år på Salhus skole om mandagen fra kl 17-18 og Gymlek 3-4 år på Mjølkeråen skole om onsdagen fra kl 17-18.