Påmelding til turnpartier våren 2012

Oppstart på turnpartiene er uke 2. Påmelding skjer ved fremmøte.

De av medlemmene som skal fortsette på samme parti som i høst, er automatisk påmeldt. Det er her mulig å laste ned registreringsskjema som skal fylles ut av nye medlemmer eller medlemmer som skal starte opp på et nytt parti. Dette skjemaet leveres treneren. Kontingenten vil deles ut på partiene i løpet av de første ukene.

Trykk her

Kontingent/-avgift:

  • Barn kr 325 pr halvår
  • Voksne kr 550 pr halvår.

Husk å benytte medlemsnummeret eller gymnastens navn ved innbetaling. Innbetaling på hovelagetskonto: 3637 44 29293.