KONTINGENT

Alle våre medlemmer må betale medlemsavgift, treningsavgift og et administrativt gebyr.
Faktura utstedes i januar og september på e-mail som er oppgitt under registrering.

Medlemsavgift
Barn / Ungdom under 18 år Kr. 100
Voksne over 18 år Kr. 100

Treningsavgift
Barn / Ungdom under 18 år Kr. 325
Voksne over 18 år Kr. 760

Administrativt gebyr
Administrativt gebyr Kr. 20

Salhus Håndball er en del av Salhus Turn og Idrettslag og er pålagt av Norges Gymnastikk- og Turnforbund
å bruke en elektronisk løsning for registrering og oppfølging av medlemmer, kontingent og annen relevant info.
Det vil derfor bli ilagt et administrativt gebyr på alle faktura for kontingent som følge av denne bruk.
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Salhus Turn og Idrettslag får tilbake 25% av det administrative gebyret.

OBS: KONSEKVENS AV å IKKE BETALE KONTINGENT INNEN BETALINGSFRIST
Spilleren vil ikke få delta i kamper da spilleren mangler forsikring samt at klubben vil få bot
dersom ett lag har med en spiller som ikke har betalt kontingent innen betalingsfristens utløp.

PRØVETID
Det er 3 ukers prøvetid, ved avmelding etter dette vil det måtte betales full kontingent.

AVMELDING
Dersom en ønsker å melde seg av påmeldt parti gjøres dette ved å sende epost til:
salhushaandball@gmail.com