Troppsgymnastikk fra 9 år

TROPPSGYMNASTIKK

Salhus Turn & IL konkurrere i grenen Troppsgymnatikk.
Består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling.

Aldersklassene  

Aspirant: fra det året barnet fyller 9 år

Rekrutt: fra det året barnet fyller 11 år

Junior: fra det året barnet fyller 13 år

I tumbling utfører gymnasten 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

Vi trener i Turnkassen (på Landås), i Åsanehallen og Tertneshallen. Deltar ved konkurranser i kretsen og nasjonalt.

Treningstider/Steder:

Aspirant 9 – 10 år      Onsdag Åsanehallen kl 1830 – 2000 / Fredag Tertneshallen kl 17 – 1930

Rekrutt 11 – 13 år     Onsdag Åsanehallen kl 1830 – 2030 (21) / Fredag  Tertneshallen kl 1700 -1930 / + Torsdag kl 20-21 Salhus Skule

Junior 14 – 16 år       Mandag Turnkassen kl 1930 – 2130 / Onsdag Åsanehallen 1830-2100 / Torsdag Turnkassen kl 1930-2130

Forventninger til gymnast:

  • Deltar på ALLE treningsdager.
  • Møter opp i god tid til trening
  • Gir beskjed til trener ved fravær
  • Deltar ved konkurranser