INNKALLING TIL ÅRSMØTET 13. MARS 2018

                  LOGO-REN

Til medlemmene i STIL                                             12.02.2018

Innkalling til årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 13.03.2018 klokken 19:00 på Trikotasjefabrikkens lokaler.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30.02.2018
til hovedstyret@salhusturn.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på hjemmesiden www.salhusturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og
ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om
stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Salhus Turn & Idrettslag