Informasjon om AKTIVITETSDAGEN for 6-9 år på Sandsli

Nå har vi fått informasjon fra IL Gneist om AKTIVITETSDAGEN DEN 27. APRIL. Se vedlagte skriv fra Gneist.

Salhus Turn stiller med 10 gymnaster og et par trenere på dette arrangementet. Lykke til med dagen. Elisabeth, Victoria og Hannah vil være der.

Neste år er det Salhus Turn som arrangerer denne dagen 🙂