30827_Idrettens_grunnstige_2251

Turnstigen 6 – 7 år og 8 – 9 år

 

Hvordan:
Turnstigen tar utgangspunkt i Idrettens Grunnstige hvor målet er å tilby barna en allsidig og motorisk utviklende grunntrening, der barna møter utfordringer som er tilpasset den enkelte.
Idrettens grunnstige inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe. Vi kan her nevne fiksering, spenst, balanse, matte, trampett m.m.

Øvelsene er tilrettelagt for barn fra 5 -12 år.
 
5-6 år: Fysisk aktive, koordinasjonsevne ikke ferdig utviklet. Motiveres lett, men er ofte kortvarig. Forstår enkle regler.
  Konklusjon: Lærer best gjennom lek og imitasjon.
7-9 år: Koordinasjonsevnen noe mer utviklet. Godt motiverte. Vil ofte konkurrere.
10-12 år: Koordinasjonsevnen er godt utviklet. Lett å motivere. Ofte svært innstilt på å konkurrere. Ønsker videreutvikling av idrettslige ferdigheter gjennom lek og målrettede øvingsformer.
  Konklusjon (7-12 år):“Motorisk gullalder”, en svært gunstig alder for læring av idrettslige ferdigheter. Bør stimulere til allsidig idrettsaktivitet i en grovkoordinert form, som gir grunnlag for spesialisering i idrett senere.

Instruktører:  Vi er opptatt av at instruktørene til enhver tid får riktig opplæring. Derfor kurses instruktørene i Idrettens Grunnstige, men også i generell trenerutdanning f.eks. Trener 1 med spesialisering i barneidrett.