Håndballstyret

Håndballgruppen kan kontaktes på: salhushaandball@gmail.com. Svar blir gitt i løpet av max 5 virkedager.

Erik Tjore, Styreleder
Mobil: 91640692

Vibeke Knudsen, Nestleder
Mobil: 92 23 09 35

Jeanette Meyer, Styremedlem
Mobil: 41 53 95 21

Andreas Iversen, Styremedlem
Mobil: 92 45 83 57

Cathrine Carlsen-Raftevoll, Styremedlem
Mobil: 41141243

Therese Moberg Lokøy, Styremedlem
Mobil: 40 87 11 71