Håndballstyret

Håndballgruppen kan kontaktes på: salhushaandball@gmail.com. Svar blir gitt i løpet av max 5 virkedager.

Erik Tjore, Styreleder
Mobil: 91640692

Birthe Esmark, Nestleder
Mobil: 90625240

Arve Leganger, Styremedlem
Mobil: 90097127

Ingunn Adi Abuhatzera, Styremedlem
Mobil: 98013514

Cathrine Carlsen-Raftevoll, Styremedlem
Mobil: 41141243

Cathrine Eide, Styremedlem
Mobil: 45433503