Aktivitetsdag

Gymlek for barn 1-3 år med foreldre

 
Timens struktur:

  • Felles oppstart med sangleker
  • Aktivitetsløype
  • Felles avslutning
Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning som for eksempel kan være sang eller sanglek.
Hoveddelen av timen består av en del fri aktivitet (en aktivitetsløype).
Barn blir trygge av gjentagelser, det skaper mestring. De vil kjenne igjen dynematten, åpnings/avslutningssangen, ribbeveggen osv. Det forutsigbare skaper trygghet. Det er derfor lov å klatre opp og ned ribbeveggen en hel time eller en hel måned under den frie aktiviteten. Utviklingsnivået er spesielt ulikt for denne aldersgruppen, så målet er å skape mestringsglede for barna. Små barn liker gjentakelser, en øvelse eller sanglek blir morsommere og morsommere jo flere ganger de gjør den. Det er derfor viktig å tillate mange repetisjoner.
 
Barns utvikling 1-3 år:
Rundt 1-års alder begynner barnet å ta sine første skritt, men skal de forflytte seg velger de fleste å krabbe en god stund etter at de har lært seg å gå. Ved 18-mnd. alder velger de fleste å gå fremfor å krabbe da balansen er blitt bedre, selv om motorikken ikke er koordinert med tanke på overkropp og underkropp.
Barnet liker å skyve gjenstander foran seg. Det krabber opp og ned på ting og gjenstander. Det kan komme forbi hindre. Det kan herme en del bevegelser, for eksempel klapping i hendene. De kryper i en bestemt retning, tar i mot med armene når det faller, reiser seg (ved å rulle over på magen), står på knærne, setter seg på huk og reiser seg igjen. Handlinger som krever koordinasjon av flere bevegelser er vanskelig. Et eksempel er å kaste en ball da det krever at man slipper ballen i riktig tidspunkt i forhold til bevegelsen. Rutiner og det gjenkjennelige i situasjoner er med på å skape trygge og forutsigbare rammer for barnet.