Gymlek foreldre og barn

GYMLEK FORELDRE OG BARN 1 – 3 ÅR
Foreldre og barn er forstadiet til barnepartiene og barn kan trene fra de har fylt 1 år. En av foreldrene må stille i treningsdrakt og være aktiv selv. Innholdet i timene er som barnepartiene avpasset til 1 til 3 årsalderen.

Mjølkeråen skole, ungd.trinnet “Fullt”
Gymlek Foreldre og Barn 1 -3 år Mandag kl 1700-1800
Foresatte er med under trening.
Hovedinstruktør: Caroline Vigeland