Gøy i Turnkassen

I forbindelse med at turnkretsen arrangerer Gøy i Turnkassen til helgen ønsket vi at våre påmeldte gymnaster skulle stille om søndagen.

De eldste gymanstene fra 10-12 år skal være i Tunrkassen som tidligere avtalt søndag 17. nov fra kl 13.30-15.30. De yngre gymnastene som er påmeldt, skal nå være om lørdagen 16. nov fra kl 13.30-15.30. Dersom noen av de yngste ikke kan lørdag så må foreldre/foresatte ta kontakt på turn@salhusturn.no for å få igjen pengene.