Foreldremøte – konkurransepartiene

Saksliste:

  • Trenersituasjonen
  • Ambulerende vaktordning i Åsanehallen
  • Terminlisten høsten 2012
  • Buskerudtrampetten
  • Informasjonslyt mellom styre og foreldre
  • Enjoy Bonusiguiden.