NORSK HÅNDBALLS VERDIER; Begeistring, Innsatsvilje, Respekt, Fair play

Fair play refererer til en konkurransesituasjon der alle
deltakerne har like konkurranseforhold og samme muligheter
til å strebe etter seier, samt ha en oppførsel mot hverandre som er ærlig,
åpenhjertig og en tydelig dannet maner, også overfor de som ikke viser fair play.
Videre inkluderes også respekt for andre, inkludert lagkamerater, konkurrenter, trenere og dommere.

HUSK
Det er barn
Det er et spill
Trenere er frivillige
Dommeren er også et menneske

Foreldrevettreglene:
  • Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det!
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen!
  • Gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk!
  • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap!
  • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!
  • Respekter lagleders bruk av spillere!
  • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!
  • Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du!

Vi står sammen om Fair Play. Det handler om respekt, Ikke sant?