trampett

Troppsgymnastikk fra 9 år

TROPPSGYMNASTIKK Salhus Turn & IL konkurrere i grenen Troppsgymnatikk. består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Aldersklassene      Aspirant         fra det året barnet fyller 9 år Rekrutt:           fra det året barnet fyller 11 år Junior             fra det året barnet fyller 13 år     I tumbling...

0