Vi trenger deg !!

Den 9. mars er det årsmøte i Salhus Turn og IL. Idrettslaget drives på dugnadsbasis, dvs at vi er avhengig av at folk er villig til å påta seg verv for en periode slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes. I forbindelse med årsmøte skal det velges