BARN 1 – 9 år

Vi har stor pågang på våre partier så husk å melde på elektronisk før oppmøte på partiet. Oppmøte vil ikke alene sikre barnet plass, en må også melde seg på

Det kan du gjøre her. ( nye medlemmer).

Gamle medlemmer bruker tidligere tilsendt brukernavn og passord for å endre parti.

Våre barne partier:

Salhus skule
Gymlek 4 – 5 år torsdag kl 1700 – 1800
Turnstigen 6 – 7 år Mandag kl 1700-1800
Turnstigen  8 – 9 år Mandag kl 1800 – 1900
Trampett Airtrack 7 – 8 år Torsdag kl 1800 – 1900
Trampett Airtrack 9 – 11 år Torsdag kl 1800 – 1900

Mjølkeråen skole
Gymlek 4 – 5 år Onsdag kl 1700-1800
Turnstigen 6 – 7 år Onsdag kl 1800-1900
Turnstigen 8 – 9 år Tirsdag kl 1700 – 1800
Trampett Matte 7 – 9 år Fredag kl 1700 – 1800

Mjølkeråen skole, ungd.trinnet
Gymlek Foreldre og Barn 1 -3 år Mandag kl 1700-1800
Foresatte er med under treningen.

Salhushallen
Dans 6-9 år onsdag kl 1700-1800