ÅRSMØTE SALHUS TURN & IDRETTSLAG 2017

Salhus Turn & Idrettslag Postboks 38 Mjølkeråen 5878 Bergen       ÅRSMØTE   For                 Salhus Turn & Idrettslag Dato:             12. mars 2017. Kl. 19.00 Sted:              Norsk Trikotasjemuseum, Salhus   SAKSLISTE Godkjenning av de stemmeberettigede. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. Valg av: Dirigent Sekretær To-2- av årsmøtets representanter til signering av protokoll. Årsmeldinger Hovedstyret Håndballgruppen