ÅRSMØTE SALHUS TURN & IDRETTSLAG 2017

Salhus Turn & Idrettslag
Postboks 38 Mjølkeråen
5878 Bergen

 

 

 

ÅRSMØTE

 

For                 Salhus Turn & Idrettslag

Dato:             12. mars 2017. Kl. 19.00

Sted:              Norsk Trikotasjemuseum, Salhus

 

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Sekretær
  3. To-2- av årsmøtets representanter til signering av protokoll.
 4. Årsmeldinger
  1. Hovedstyret
  2. Håndballgruppen
  3. Turngruppen
 5. Regnskap for 2016.
 6. Innkomne forslag.
 7. Medlemskontingent
 8. Budsjett for 2017
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Valg

 

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 21. februar.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme.
(Man må være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i laget for å ha stemmerett på årsmøtet.)