Årsmøte for Salhus Turn & Idrettslag

 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av:

A. Dirigent

B. Sekretær

C. To-2- av årsmøtets representanter til signering av protokoll.

4. Årsmeldinger

A. Hovedstyret

B. Håndballgruppen

C. Turngruppen

5. Regnskap for 2015.

6. Innkomne forslag.

7. Medlemskontingent

8. Budsjett for 2016

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Behandling av ny lovnorm

11.Valg

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 24. februar.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme.

(Man må være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i laget for å ha stemmerett på årsmøtet)