ÅRSMØTE 9. jun kl 1900

Til medlemmer i Salhus Turn & Idrettslag

25.05.2020

Innkalling og Sakliste for årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 09.06.2020 klokken 19:00  i Småsalen, Salhushallen i Salhus.

Det vil tilrettelegges med god avstand mellom alle deltakere igjennom hele årsmøtet

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av:

 1. Dirigent
 2. Sekretær
 3. 2 av årsmøtets representanter til å signering av protokoll

Sak 4: Idrettslagets årsberetninger:

 1. Hovedstyret
 2. Håndballgruppen
 3. Turngruppen

Sak 5: Idrettslagets regnskap 2019

Sak 6: Behandle forslag og saker

                Ingen innkomne saker                        

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Idrettslagets budsjett 2020

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg av medlemmer i:

 1. Hovedstyret
 2. Turn Styret
 3. Håndball styret
 4. Diplomkomiteen
 5. Representantskapet i Salhushallen
 6. Revisor
 7. Valgkomitee

Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Salhus Turn & Idrettslag