Årsmøtet 15. mars er AVLYST

STIL må dessverre utsette årsmøtet som skulle vært 15.03 på grunn av tiltak mot corona viruset. 
Vi kommer tilbake med ny dato så snart vi har oversikt over når vi kan gjennomføre årsmøtet.

Mvh

Dag Leo Emblemsvåg
Styreleder 
Hovedstyret Salhus Turn & Idrettslag

Innkalling og Sakliste for årsmøte i Salhus Turn & Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 15.03.2020 klokken 19:00  i Småsalen, Salhushallen i Salhus.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av:

 1. Dirigent
 2. Sekretær
 3. 2 av årsmøtets representanter til å signering av protokoll

Sak 4: Idrettslagets årsberetninger:

 1. Hovedstyret
 2. Håndballgruppen
 3. Turngruppen

Sak 5: Idrettslagets regnskap 2018

Sak 6: Behandle forslag og saker

                Ingen innkomne saker                        

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Idrettslagets budsjett 2019

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Valg av medlemmer i:

 1. Hovedstyret
 2. Turn Styret
 3. Håndball styret
 4. Diplomkomiteen
 5. Representantskapet i Salhushallen
 6. Revisor
 7. Valgkomitee

Regnskap og budsjett vil bli utdelt på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Salhus Turn & Idrettslag