Årsmelding fra Håndballgruppen i STIL for året 2015


Styret i Håndballgruppen består av følgende:

Eirik Tjore: Leder og medlemsansvarlig

Birthe Esmark: Nestleder og arrangementsansvarlig

Arve Leganger: Materialforvalter

Cathrine Austbøe Eide: Kompetanseansvarlig

Cathrine Carlsen-Raftevoll: Kasserer

Ingunn Adi Abuhatzera: Web ansvarlig og sekretær

Møtefrekvens

Håndballstyret har faste møter den første onsdagen i hver måned i lagsrommet i Salhushallen. Utenom det er det aktiv kommunikasjon via epost samt egen lukket gruppe på Facebook. Det er lav terskel for hva som kan tas opp og beslutningssaker avgjøres alltid etter at alle har hatt muligheten til å uttale seg.

Det gjennomføres halvårlige evalueringsmøter med alle trenerne der vi går gjennom utfordringer og muligheter og sammen legger planer for neste periode.

Styreleder og nestleder har også deltatt i flere møter utenfor Håndballgruppen samt at styreleder deltar – uten stemmerett – i STIL sitt hovedstyre.

Dommersituasjon

Det er behov for å øke antall dommere og styret jobber jevnlig med å tilby kursing til de som ønsker det. Foreløpig er det ingen som har angitt at dette er av interesse men det er satt av mer penger i budsjett for 2016 så midlene er der dersom det skulle bli aktuelt for noen.

Lag- og treneroversikt:

 • Damelaget med 13 spillere og trenes av Jan Freddy Johannessen
 • Gutter 2002 – 2003 med 9 spillere og trenes av Kjersti Mezeth og Håkon Lindberg
 • Gutter 2004 med 10 spillere og trenes av Kjersti Mezeth og Håkon Lindberg
 • Jenter 1999 med 5 spillere fra Salhus og trenes av Vibeke Knudsen (samarbeidslag med Åsane Håndball)
 • Jenter 2002 med 12 spillere og trenes av Kjersti Mezeth
 • Jenter 2004 – 2005 med 14 spillere og trenes av Lilly Ekroll, Mona Jaidi og Berte Ekroll
 • Jenter 2006 med 14 spillere og trenes av Lilly Ekroll, Mona Jaidi og Berte Ekroll
 • Jenter 2007 med 10 spillere og trenes av Lilly Ekroll, Mona Jaidi og Berte Ekroll
 • Jenter 2008 – 2009 med 8 spillere og trenes av Lilly Ekroll, Mona Jaidi og Berte Ekroll

Lagene trener mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og fordeles mellom Åstveithallen, Åsanehallen, Rollandshallen og gymsaler på skolene Mjølkeråen og Marikollen.

Trenersituasjon og lokaliteter

Håndballstyret går jevnlig gjennom de lag vi har og vi skulle gjerne sett at vi kunne utvidet med flere treninger og flere trenere. Per i dag kjører vi med maksimal belastning i forhold til de treningsfasiliteter vi har tilgjengelig på alle lokasjoner.

Det er gledelig å konstatere at det er en økning i interessen for å spille håndball spesielt blant yngre gutter og derfor er det uheldig at vi ikke kan tilby mer treningstid.

Som for dommersituasjonen gis det også tilbud til videreutdanning / nyutdanning av trenere for dem som har lyst til det. Budsjett for 2016 er økt for å gi mulighet til dette.

Damelaget sin trener har av diverse årsaker valgt ikke å fornye sitt engasjement for sesongen 2016 – 2017 og sa opp sitt engasjement 7.12.2015 for høsten 2016. Dette ble klart i begynnelsen av desember etter lengre diskusjoner gjennom høsten 2015. Imidlertid ønsket han ett nytt tilbud og det ble ble avslått av han 18.2.2016. På grunn av usikkerhet rundt damelaget som følge av manglende trener samt det høye kostnadsnivået for dette laget valgte håndballstyret å reservere laget mot opprykk til 3. divisjon fra høsten. Hvordan damelaget vil bli fra høsten 2016 er en sak styret jobber med inn videre inn i 2016 da det er noen uklare momenter i forhold til hvordan damelaget faktisk ønsker å opptre fra høsten.

For resterende trenere er det god optimisme men mangel på skikkelige treningsfasiliteter er en stor risiko i forhold til å sikre kontinuitet de kommende år for de enkelte lag.

Rapport fra de enkelte lag

 • Jenter 1999: Våren 2014 tok undertegnede kontakt med Åsane Håndball for å vurdere ett samarbeid for jenter født 1999, da både Salhus og Åsane hadde for lite spillere til å kunne ha ett lag i serien. For å unngå at jentene sluttet med håndball – da det ofte ikke er så lett å skifte klubb – tok jeg initiativ til å samarbeide. Det har vært en suksess, og samarbeidet har også fortsatt i sesongen 2015/2016. Vi er påmeldt i Jenter 16 B, som Åsane/Salhus.
  Laget er nå godt inne i dets andre sesong for samarbeidslaget. Laget blir trent av Vibeke Knudsen fra Salhus og Espen Eikemo Sunde fra Åsane.
  Det er 5 jenter fra Salhus på laget, 8 fra Åsane og 3 fra Modalen. Vi trener 4 kvelder i uken, på Marikollen, Åsanehallen og Rollandshallen.
  Vi har hatt en grei sesong og det er godt miljø i laget. Treningsviljen er sterk blant jentene, noe som er viktig for å henge med i utviklingen. I skrivende stund ligger laget an til en 5 eller 4 plass på tabellen.
  Laget deltok på Lerøy Cup og Nordfjord cup i Stryn i tillegg til Knarvikmila 6. September.
  Sesongen og samarbeidet avsluttes med deltakelse på turnering i Granollers cup rett utenfor Barcelona i Spania sommeren 2016.

  Bergen 3.2.2016 / Vibeke Knudsen

 • Jenter 2002: Salhus J13 gjorde det bra på Voss cup i april 2015 og endte til slutt på en 4 plass i turneringen. Dette var jentenes første viderespill og det var stor spenning og stas i semifinalen. Det ble et knepent tap mot dem som til slutt vant hele turneringen. Høsten 2015 har ikke gitt de store resultatene poengmessig, men jentene har hatt stor utvikling i sin bruk av spillesystemer og forsvarsarbeid. I april 2016 reiser jentene igjen til Voss cup og håper at sesongens harde arbeid kan gi uttelling.

  Bergen 2.2.2016 / Kjersti Mezeth

 • Gutter 2002 – 2003: G12 er en stabil gjeng på 8 spillere, som har hatt en positiv utvikling det siste året. De er treningsvillige, og de ønsker å lære. Dersom det er forfall til kamper, har vi noen kandidater på G11 som er med. Utfordringen er mangel på halltid og deling av trenere, spesielt på tirsdagene. Med to trenere på tre lag, og alt fra “erfarne” 2002-jenter og 2003-gutter til helt ferske 2005-spillere, er det vanskelig å få til treninger som er gode for alle. Spillsekvenser med G12 og J13 sammen fungerer, mens G11 gjør andre øvelser. G12 deltok på Voss Cup og hadde det meget gøy, både på og utenfor banen. De gleder seg veldig til å gjenta dette i år.

  Bergen 2.2.2016 / Håkon Lindberg

 • Gutter 2004: Sesongen startet med treningsleir på Sjøkrigsskolen, hvor vi hadde to dager med trening og sosialt samvær. Dette gav en flott start på sesongen og gutter 11 har gjort det svært bra i 2015. De jobber hardt og det gir resultater med tanke på godt forsvarsarbeid og samspill i angrep. G11 var også på Voss cup (da som G10) og hadde det veldig kjekt sammen med de andre lagene fra Salhus.

  Bergen 2.2.2016 / Kjersti Mezeth

 • Jenter 2004 – 2009:
  • De yngste jentene i klubben har også i år hatt tilbud om trening på onsdager og torsdager. Vi har hatt seriespill med J2004, der laget har fått spillerhjelp fra J2005. J2005 hadde påmeldt 2 lag i mini-håndball på våren, ett i «uøvd» og et i «øvd klasse». Dette ble en suksess for alle spillerne, da den enkelte fikk spille på sitt nivå. Både J2004/05 var også på cup til Voss, det var en flott og sammensveiset gjeng som hadde en kjekk håndball helg der 
  • J2006 var med på mini-håndball på våren, der alle spilte i «øvd» klasse. Det viste seg at det ble i tøffeste laget for noen og det ble derfor meldt på et lag i «øvd» klasse og et lag i «uøvd» nå i høst. Det var litt blandet mottagelse, men når vi forklarte hvorfor den enkelte spilte på de ulike lagene, har det blitt god innsats over hele linjen. Alle er blitt tøffere, om det er i forsvar eller foran motstander sitt mål 2007 har vært med på Mini-håndball i vår og høst. De var for mange for et lag og for få for to lag. De har derfor fått hjelp fra noen 2008 spillere.
  • 2008 hadde ikke eget lag i vår, men spilte sammen med 2007. I høst kom det flere nye spillere til og de kunne endelig få spille kamper på eget aldersnivå.
  • 2009 der det kom to nye jenter, som spiller og trener med J2008.
  • J2004-2008 spilte Vårspretten i løpet av april/ mai
  • 2006-2007-2008 var med på Mini håndball/fotball i november

   Bergen 3.2.2016 / Lilly Ekroll

 • Damelaget: Damelaget per dags dato har 15 spillere i stallen. Dette damelaget er det beste Salhus har hatt på damesiden på lang tid og vi leder per dags dato serien i 4 divisjon. Ambisjonene til laget er å vinne 4 divisjon og rykke opp med laget til 3 divisjon fra sesongen 2016 – 2017. Det er enda mange kamper som gjenstår så alt kan skje men vi er optimister. Vi mister to spiller i februar som skal ut i verden med skole i praksis men de kommer tilbake til våren. Vi har per i dag vunnet 8 kamper, spilt to uavgjorte og ett tap og nå gjenstår 8 kamper. Dette er en veldig positiv gjeng med jenter så jeg håper STIL forsetter med damelaget også til neste sesong.

  Bergen 22.1.2016 / Jan Freddy Johannessen

Deltagelse på cuper

Det har vært jevnlig deltakelse på cuper gjennom hele året for alle lagene. Alle cuper de enkelte lag har søkt om er innvilget. Årets høydepunkt er Voss Håndballcup i midten av april, dette vil bli gjentatt i 2016.

Gjennomførte arrangementer og dugnader

Håndballgruppen har jobbet mye med å strukturere arrangementer på en god måte og arrangementsansvarlig har jobbet ut en mal som gjenbrukes ved hvert arrangement. Dette sikrer stødig gjennomføring som er ganske forutsigbar. Vi jobber etter den hypotesen at kun de som har barn i hallen skal gjennomføre arrangementer, dette for å verne om dem som ikke har barn i hallen slik at vi jevnt gjennom året har foreldre som ikke må stille på alle arrangementene.

Det har også vært gjennomført gode dugnader som blant annet har gitt alle spillerne med unntak av damespillerne og J1999 (disse lagene var ikke med grunnet andre behov) nye overtrekksdrakter som brukes til og fra trening og kamp. Dugnaden har stort sett bestått av salg av dorull og tørkerull samt saft og syltetøy.

Håndballgruppen opplever stort sett en positiv holdning til dugnadsarbeid og noterer en god oppslutning.

Følgende nettoinntjening er notert gjennom året ved arrangementet i Åstveithallen:

18.1. -> Arrangør seriekamper ca kr. 3.500

30.1. -> Arrangør seriekamper ca kr. 4.000

15.2. -> Arrangør seriekamper inkl kafe ca kr. 10.000

25.10. -> Arrangør minihåndballturnering ca kr. 8000

29.11. -> Arrangør seriekamper inkl kafe ca kr. 6.000

5.12. -> Arrangør minihåndballturnering ca kr. 16.000

20.12. -> Arrangør minihåndballturnering ca kr. 2.500 Sum arrangementer i Åstveithallen ca kr. 50.000

Dugnad som nevnt over genererte overskudd på kr. 40.000 etter salg ca kr. 115.000.


Styret sitt fokus i 2016

 • Utstede ansattkontrakter for alle trenere og hjelpetrenere som på en god måte regulerer trenerhonorar, kjøregodtgjørelse og politiattest. Dette er samme kontrakt som turngruppen bruker og som er godkjent i STIL sitt hovedstyre
 • 2016 er første år der styret har kapasitet til god oppfølging av kostnader sett opp mot budsjett
 • Strømlinjeforme arrangementer enda bedre slik at mindre tid blir brukt på det enkelte arrangement Ø Gjenta gode dugnader
 • Håndtering av damelag i forhold til manglende trener
 • Oppmuntre trenere og andre til å gjennomføre kompetanseheving Ø Rekruttere unge spillere fra 14 år til å utdanne seg til dommere
 • Redusere den enkelte sin forbrukte tid uten at håndballgruppen sin kvalitet utad blir dårligere

Bergen 1. mars 2016

Salhus Håndballstyre ved Eirik Tjore