STIL

ÅRSMØTE

 

Dato:          22. mars 2015 Kl. 19.00

Sted:           Norsk Trikotasjemuseum, Salhus

 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Valg av:

  1. Dirigent
  2. Sekretær
  3. To-2- av årsmøtets representanter til signering av protokoll.

 4 . ÅrsmeldingerLagets regnskap for 2014.

  1. Hovedstyret
  2. Håndballgruppen
  3. TurngruppenInnkomne forslag.

5. Lagets regnskap for 2015

6. Inkomne forslag

7. Medlemskontingent

8.Budsjett for 2015

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg

 

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 8. mars.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme.

(man må være fylt 15 år og ha gyldig medlemskap i laget for å ha stemmerett på årsmøtet)