Aktivitetsdag

Treningstider

Oppstart  Vi starter opp igjen  i uke 36 (31.8 -  4.9.2015) OBS! Alle som har vært påmeldt og betalt medlemskontingent/treningsavgift blir automatisk overført til samme parti/dag. Skal du fortsette trenger du dermed ikke å gjøre noe. Dersom du IKKE ønsker plassen til våren...

0